27 February 2011

untuk segenap jiwa, beribu dengan harapan, aku kuburkan..

No comments:

Post a Comment